top of page
Alex Fujino
ALEX FUJINO
MANAGING DIRECTOR
Yuki Kawamoto
YUKI KAWAMOTO
ACCOUNT DIRECTOR
Akinori Kusaka
AKINORI KUSAKA
CONSULTANT
Koichi Hiraiwa
KOICHI HIRAIWA
ASSOCIATE CONSULTANT
Taichi Atsumi
TAICHI ATSUMI
ASSOCIATE DIRECTOR
Yu Yasuda
YU YASUDA
PRINCIPAL CONSULTANT
Shota Terada
SHOTA TERADA
CONSULTANT
Karthik Magizhnan
KARTHIK MAGIZHNAN
ASSOCIATE CONSULTANT
Kaye Natividad
KAYE NATIVIDAD
SENIOR RESEARCHER
bottom of page